Uppgradera WordPress

Du som har en WordPress-webb hos TOP24 kan enkelt själv uppgradera till senaste version direkt i det administrativa gränssnittet. Använd ditt webmaster FTP-konto och sätt servern att vara ftp.top24.se, se bild