Läs din e-post i telefonen

Med TOP24 mail kan du enkelt nå din e-post även från din telefon eller surfplatta samtidigt som du har åtkomst från din dator. Du skall då ställa in samtliga enheter att använda IMAP protokollet över SSL/TLS. Var man gör inställningen varierar lite i olika plattformar, utrustningar och klienter, men gemensamt är att du behöver ställa in värden enligt nedan.

Inkommande inställningar:

  • IMAP-server: mail.secureit24.com
  • Port: 993
  • Säkerhet: SSL/TLS

Utgående inställningar:

  • SMTP-server: mail.secureit24.com
  • Port: 465
  • Säkerhet: SSL/TLS
  • Kräv inloggning

Ditt användarnamn är alltid samma som din e-postadress.

Uppgradera WordPress

Du som har en WordPress-webb hos TOP24 kan enkelt själv uppgradera till senaste version direkt i det administrativa gränssnittet. Använd ditt webmaster FTP-konto och sätt servern att vara ftp.top24.se, se bild