(ÅTGÄRDAT) AVBROTT INTERNET SKURUPS KOMMUNS FIBERNÄT

2022-08-17 Kl:21:15 Felet avhjälp fortfarande problem vänligen starta om er fiberbox därefter er router

2022-08-17 Kl: 18:00 ytterligare problem har tillkommit vid reparationen, ingen ny beräknad klartid är informerad.

2022-08-17 Kl 15:30 reparationen beräknas klar under sen eftermiddag/kväll idag

2022-08-17 Kl. 08:45 Reparation fortsätter ingen klartid är informerad till oss

2022-08-16 Kl:18:00 Fel på fiberförbindelse reparation pågår, berör alla kunder

(ÅTGÄRDAT) Störning i Brf Basunen

2022-06-27 kl 15:50 de flesta störda kunderna är igång igen om er tjänst inte fungerar vänligen starta om ert arris modem, fortfarande fel ring oss 042 400 24 64

2022-06-27 kl 12:00 Sydantenn meddelar att felsökning pågår

2022-06-27 kl 11:10 efterfrågat status av Sydantenn

Problemet felanmält till Sydantenn