(ÅTGÄRDAT) AVBROTT INTERNET BRF GÅSEN

2022-09-01 Kl 18:00 felet avhjälpt, starta om modem och router om inte tjänsten fungerar.

2022-09-01 Kl 12:20 Sydantenn felsöker

2022-08-31 kl, 21:30 samtliga kunder berörs av ett fel, felanmält till ansvarig för nätet.