(ÅTGÄRDAT) Störning Internet i ARLÖVS Stadsnät

2022-03-24 Kl 15:35 felet är återställt om det inte fungerar starta om er router och mediabox

2022-03-24 Kl 08:30 Fiberleverantören jobbar med att återställa felet under dagen.

2022-03-23 kl 23:30 reparation pågår avbrottet berör över 700 kunder ingen klartid ännu.

2022-03-23 Kl:15:00 Fiberfel konstaterat

2022-03-23 kl10:25 Felsökning pågår