(ÅTGÄRDAT) Störning för kunder i Kävlinge troligen avgrävd elkabel

kl 14:05 felet avhjälpt

kl 13:05 reparationen beräknas klar under eftermiddagen

kl 08 .37 Konstaterat avgrävd elkabel tekniker på väg för att åtgärda

kl 08:30 Felsökning pågår