(ÅTGÄRDAT) DRIFTSTÖRNING I SYDANTENNS ÖPPNA NÄT

2022-01-01 Kl:15:15 Sydantenn informerar oss nu att felet är åtgärdat kl:14:15

Om det fortfarande är problem vänligen starta om er tjänstefördelare därefter er router.

2022-01-01 Kl 11:00 Felsökning pågår