STÖRNING FÖR MODEM KUNDER I SKÅNE

2021-08-08 Kl 23:35 kapacitetsproblemet har åtgärdats och vi ser inga störningar sedan Kl 22:16

2021-08-08 kl 19:40 det kvarstår kapacitets problem  så att tjänsten kopplas ned då och då vi har lagt ny felanmälan

2021-08-08 Kl 18:25 FELET AVHJÄLPT, om er tjänst inte fungerar vänligen starta om ert modem och router.

2021-08-08 Kl 15:40  Tekniker på väg för vidare felsökning.

2021-08-08 Kl 14:55 Tekniker har lokaliserat felet och eskalering pågår.

2021-08-08 kl 13:30 För tillfället är det en störning som påverkar våra modem kunder felsökning pågår.

DRIFTSTÖRNING AVBROTT PÅ TJÄNST

2021-06-02 Kl 18:35 Återställning av fiberförbindelsen är nu klar om er tjänst inte går igång vänligen testa med att starta om ert modem och router. Vi beklagar olägenheten.

2021-06-02 Kl 18:00 Felet är konstaterat återställning pågår ca 2 timmar till allt är klart

2021-06-02 Kl 15:25 Felsökning pågår tekniker på plats

2021.06-02 Kl 14:10 Felet lokaliserat det är en fiberförbindelse som är ur funktion reparation pågår.

Felsökning pågår.kl 11:50

Avbrott för kunder i Skåne

Kl 24:00 om er tjänst inte fungerar under morgondagen vänligen starta om ert modem och router.

Kl.21:35 uppdatering reparation pågår och klartid beräknas till 00:00 till 01:00

Kl 16:35

Avbrottet är ett större avbrott i Malmö Stadsnät i samband med ett bygge. Tekniker utvärderar för närvarande skadans omfattning och påbörjar reparation. Beräknad åtgärdstid är 8 timmar.

Tekniker för Malmö stadsnäts räkning kommer jobba tills felet är åtgärdat. Detta ärende har högsta prioritet.

Kl 14:05 konstaterat avgrävd fiberkabel.

kl:13:25 ett större fel innebär att Internet tjänster inte fungerar felavhjälpning pågår