AVBROTT LKF kunder

FELET AVKLARAT

2019-03-06 Kl 22:52

2019-03-06 Kl 19:10 ny beräknad klartid ca 22:00

2019-03-06 Kl 16:24 informerades vi att felavhjälpningen beräknas vara i ca 8 timmar till

Arbete pågår, ingen estimerad klartid finns.

2019-03-05 Kl 12:50

Avgrävd kabel. Kraftringen arbetar med återställning.

Kl 14:45

just nu är det ett problem med en fiberkabel arbete pågår för återstöllning

Kl 14:30